- Een poging de complexe werkelijkheid van management, organisatie en (beroeps)onderwijs te duiden -

HOE?ZO!

9 jan. 2012

Echte professionals ?! deel 2

Omdat het nu toch wel eens tijd wordt om een poging te wagen iets zinnigs te roepen over wat nu toch een echte (onderwijs)professional is of zou moeten zijn sla ik sneller dan ik van plan was meteen maar toe met een volgende aflevering.   
Maar alvorens u het antwoord op deze prangende vraag te verschaffen wil ik u graag deelgenoot maken van mijn opvatting dat ons Onderwijslandschap de laatste tijd misschien wel een beetje teveel onder invloed is gekomen van het gedachtegoed van de heer Weggeman. Althans onder de eenvoudige en gestripte versie van zijn Boodschap, zeg maar de Illustrated Classics aflevering. Die komt er eenvoudig gezegd op neer dat professionals helemaal geen leiding nodig hebben, nee sterker nog dat het ontvangen van leiding zelfs tot ongewenste resultaten zou leiden. Of dit nu helemaal correct is weergegeven en of de heer Weggeman misschien hier en daar nog wat nuanceringen heeft geventileerd doet niet ter zake. Ik heb de indruk dat hetzelfde denkraam ook wel eens door BON wordt uitgestraald: “Laat het nu maar aan de professionals over dan komt alles goed”. In een tijdperk waarin (sommige) managers en bestuurders zich in morele en in financiële zin gecorrumpeerd en gediskwalificeerd hebben door zakkenvullerij in combinatie met slechte prestaties gaan deze redeneringen er natuurlijk in als Gods woord in een ouderling.

Eenvoudig op ideologie gebaseerd sjabloondenken in de trant van “Leiding geven aan professionals zou niet moeten en mogen” is voor een echte professional natuurlijk niet iets dat a priori voor waar kan worden aangenomen.  Dit vergt in ieder geval nader onderzoek en een poging tot falsifiëring lijkt mij niet verkeerd voordat we dit als officieel beleid voor deze blog gaan vaststellen. 

Ik zou trouwens eerder op voorhand zeggen dat het ontvangen van kwalitatief slechte leiding voor niets en niemand goed is. Verder zou ik denken dat elke vorm van organisatie ook een functie vooronderstelt die de samenwerking en coördinatie van de samenstellende delen bevordert met het oog op het bevorderen van een doelstelling c.q. het realiseren van een missie. Waar deze richtinggevende functie ontbreekt gebeuren meestal rare dingen. Wellicht herkent u dit wel uit uw onderwijspraktijk. Ik weet wel dat die sturing op allerlei manieren kan worden vormgegeven maar wil daarbij graag bij voorbaat aantekenen dat ik niet alleen in dictators maar ook in arbeiderszelfbestuur weinig vertrouwen heb. Over de “verlichte”dictatuur wil ik desnoods nog wel even nadenken. Tenslotte propageert collega onderwijsprofessional Plato dit in een al wat ouder werkje “De Staat”. Aan de andere kant is “verlichte dictatuur” natuurlijk een contradictio in terminus. Vooralsnog hou ik het er dus maar op dat het onverstandig is om professionals een passende vorm van leiding te onthouden. Als Weggeman dat ook vindt dan moet hij de titel van zijn boek veranderen.

We moeten hier later nog maar eens op terugkomen want u wilt nu natuurlijk wel eens een handig recept van mij te weten komen en dan liefst in een 3 of 4 stappenplan geformuleerd. Misschien iets in de trant van “5 trucs om uw ding gedaan te krijgen” of "rijk worden in 7 stappen" of …, nou ja kijk maar even in de boekenkast bij de afdeling managementboeken want de mooiste titels op dit gebied zijn allemaal al eerder verzonnen. Dat recept gaan we vanzelfsprekend leveren want de klant is koning. 

Maar nu eerst weer terug naar de oorspronkelijke vraag: Wat is nu een echte (onderwijs)professional ? Pas als we dat scherp hebben komen we toe aan de vraag hoe we deze kasplantjes het beste kunnen behandelen om ze tot volle wasdom te laten komen. Omdat het echter niet verantwoord is om teveel zaken tegelijkertijd in één bericht op te rakelen, een blogpost volgens echte deskundigen echt niet langer dan 400 woorden mag zijn, en ik weet dat mijn lezerspubliek echt wel getraind is in uitgestelde behoeftebevrediging en dus echt wel behoorlijk onthaast is, ga ik daar echt een volgende keer op in. O ja, en de zinnen worden ook korter. Echt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten