- Een poging de complexe werkelijkheid van management, organisatie en (beroeps)onderwijs te duiden -

HOE?ZO!

31 dec. 2011

Doel en Missie ?!

Het is de bedoeling om in elke blogboodschap iets zinnigs te beweren op het terrein dat in de kop van de blog benoemd is als management, organisatie en beroepsonderwijs. “In der Beschränkung zeigt sich der Meister” (Goethe) nietwaar ? Er mogen wel uitweidingen plaatsvinden en zijpaden worden bewandeld als er maar ergens in de tekst een koppeling te leggen is met de in de kop genoemde onderwerpen. Daarbij zeg ik bij voorbaat dat management, bestuur en leiderschap wat mij betreft synoniemen zijn.

Ik meld u ook dat ik geen een fijnslijper ben maar er liberale opvattingen op na hou. Dat laatste heeft overigens niets met politiek te maken. Mocht ik mij niet aan de zelfopgelegde regels houden dan hoor ik dat graag van u want dan zal ik mijzelf corrigeren. Ik ga proberen u met een zekere regelmaat van informatie te voorzien die in ieder geval stof tot nadenken dient op te leveren. Voor de jonge lezertjes zal ik de teksten hier en daar voorzien van nuttige en leerzame linkjes. Daarbij zal ik proberen om een onbedwingbare neiging om lollig te willen zijn enigszins binnen te perken te houden. Mocht er een lollige relativering tussen door slippen dan wil dat niet zeggen dat u mijn boodschap niet serieus hoeft te nemen.

Naast een doel is er ook de missie. Helaas kan ik die hier niet mededelen want deze is van vertrouwelijke aard. Of laat ik het zo zeggen, al werkende weg zal op sociaalconstructivistische wijze wel blijken waar dit allemaal toe leidt. Maar dan moet u wel mee doen voor het beste resultaat. Reacties zijn dus welkom.

O ja, tenslotte nog dit. In de linker kolom zal ik onder het motto “Mooi Werk” een zich uitdijende reeks van professionals presenteren c.q. voorbeelden of resultaten van hun bezigheden aan u tonen. Dat is volkomen verantwoord en passend binnen doel en missie van deze blog. Hoe dat zit leg ik u later nog wel eens uit want ik heb begrepen dat blogberichten niet te lang mogen zijn. Verder moeten er ook veel plaatjes bij want die zeggen vaak meer dan een heleboel woorden.

Daarom hier een korte samenvatting van het voorgaande, het gaat om het verbeteren van de wereld en het specifieke motto van deze blog is "Focus op vakmanschap", in beeldtaal:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten