- Een poging de complexe werkelijkheid van management, organisatie en (beroeps)onderwijs te duiden -

HOE?ZO!

31 dec. 2011

Disclaimer ?!

Overeenkomsten van uitingen in deze blog met uitgevoerd of voorgenomen beleid van instellingen waaraan ondergetekende doneert en/of waarbij hij declaraties indient berusten op zuiver toeval.

Stellige beweringen in deze blog zijn niet a priori juist. In het uitzonderlijke geval dat zij onjuist zijn zullen zij echter in de meeste gevallen via de selffulfilling prophecy of anderszins op een later moment alsnog juist worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten